Knihkupectví - antikvariát M.Bartunek

www.knihy-turnov.cz facebook

Vyhledávání

Nové knihy
Antikvariát

ANTIKVARIÁT-KNIHKUPECTVÍ ul.5.května 704, OTEVŔENO - Po.-Pá.---9.00-16.00. přestávka 12.00-13.00. tel:739006397.
[e-shop] Antikvariát

Obchodní podmínky

Práva a povinnosti prodejce

 • 1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do tří pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřizení tato uvedená lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.
 • ..
 • 2. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu 2.5. je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
 • 3. Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.
 • 4. Práva a povinnosti nakupujícího

Práva a povinnosti nakupijícího

 • 1. Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • 2. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
 • 3. Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat na stránkách obchodu do jedné hodiny od jejího odeslání.
 • 4. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s vyjímkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:
  • -> vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (CD, MC, CD-ROM) nesmí být porušen igelitový přebal.
  • -> nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce.
  Do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosíme, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
 • 5. Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníku , pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.
 • 6. Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.
 • Reklamace vyřizujeme bez zdržení na základě platných norem, konkrétně:

Zákon 634/1992 Sb. ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele

Občanský zákoník ODDÍL ČTVRTÝ - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě