Knihkupectví - antikvariát M.Bartunek

www.knihy-turnov.cz facebook

Vyhledávání

Nové knihy
Antikvariát

ANTIKVARIÁT-KNIHKUPECTVÍ ul.5.května 704, OTEVŔENO - Po.-Pá.---9.00-16.00. přestávka 12.00-13.00. tel:739006397.
[e-shop] Knihkupectví
BIOLOGIE V KOSTCE PRO SŠ

BIOLOGIE V KOSTCE PRO SŠ

Hancová, Kantorek, Vlková

Přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice pro střední školy v novém praktickém formátu. Učebnice shrnuje přehledně to podstatné ...

Skladem - Kudrnáčova 1289, Turnov cena: 179 Kč 161 Kč

BOHUMIL HRABAL - AUTOR V MNOŽNÉM ČÍSLE

BOHUMIL HRABAL - AUTOR V MNOŽNÉM ČÍSLE

Češka Jakub

Přestože je tvorbě Bohumila Hrabala věnována značná pozornost, knih, které kladou důraz na detailní rozbor jeho klíčových literárních děl (v předkláda ...

Skladem - Kudrnáčova 1289, Turnov cena: 299 Kč 269 Kč

ČESKÉ DĚJINY I

ČESKÉ DĚJINY I

Beneš, Petráň

Učebnice zahrnuje období od pravěkého osídlení našeho území až po počátek moderní společnosti a státu r. 1792 a ve větší míře vychází z pojetí kulturn ...

Skladem - Kudrnáčova 1289, Turnov cena: 239 Kč 215 Kč

Obrázek není k dispozici

ČESKÝ JAZYK K MATURITĚ

Skladem - Kudrnáčova 1289, Turnov cena: 49 Kč 44 Kč

ČESKÝ JAZYK PRO 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ

ČESKÝ JAZYK PRO 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ

Kostečka

Učebnice je druhou částí nové čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů. Autor, tvůrce učebních osnov, vede žáky systemati ...

Skladem - Kudrnáčova 1289, Turnov cena: 129 Kč 116 Kč

ČESKÝ JAZYK PRO 4. ROČ SOŠ

ČESKÝ JAZYK PRO 4. ROČ SOŠ

Čechová.Kraus.Styblík

Učebnice je závěrečnou částí ucelené řady učebnic českého jazyka pro SOŠ.

Skladem - Kudrnáčova 1289, Turnov cena: 149 Kč 134 Kč

ČESKÝ JAZYK PŘEHLED UČIVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ČESKÝ JAZYK PŘEHLED UČIVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Melichar J., Styblík V.

Kompletní a systematicky zpracovaný přehled učiva základní školy. Vhodný pro výuku ve škole i pro samostudium. Publikace je základním materiálem pro p ...

Skladem - Kudrnáčova 1289, Turnov cena: 139 Kč 125 Kč

Obrázek není k dispozici

ČESKÝ JAZYK 1.

Martinková

Skladem - Kudrnáčova 1289, Turnov cena: 39 Kč 35 Kč

FYZIKA PRO GYMNÁZIA- MECHANICKÉ KMITÁNÍ A CHVĚNÍ

FYZIKA PRO GYMNÁZIA- MECHANICKÉ KMITÁNÍ A CHVĚNÍ

Lepil

Skladem - Kudrnáčova 1289, Turnov cena: 114 Kč 103 Kč

FYZIKA PRO SŠ 1 + CD

FYZIKA PRO SŠ 1 + CD

Lepil, Bednařík, Hýblová

První díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a sr ...

Skladem - Kudrnáčova 1289, Turnov cena: 189 Kč 170 Kč

FYZIKA SBÍRKA ÚLOH PRO SŠ + CD

FYZIKA SBÍRKA ÚLOH PRO SŠ + CD

Lepil a kol.

Řešení úloh je jednou z nejdůležitějších složek vyučování fyziky a každý učitel by těmto činnostem měl věnovat maximální pozornost. Úlohy slouží nejen ...

Skladem - Kudrnáčova 1289, Turnov cena: 244 Kč 220 Kč

FYZIKA/1/ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

FYZIKA/1/ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Lepil a kol.

Učebnice schválená MŠMT ČR.

Skladem - Kudrnáčova 1289, Turnov cena: 135 Kč 122 Kč

FYZIKA/2/ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

FYZIKA/2/ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Lepil a kol.

Mechanické kmitání a vlnění, elektřina a magnetismus, optika, atomové jádro. Učebnice schválená MŠMT ČR.

Skladem - Kudrnáčova 1289, Turnov cena: 138 Kč 124 Kč

GEOGRAFIE 1 FYZICKOGEOGRAFICKÁ ČÁST PRO SŠ

GEOGRAFIE 1 FYZICKOGEOGRAFICKÁ ČÁST PRO SŠ

Demek, Voženílek, Vysoudil

Učebnice je první částí čtyřdílné řady učebnic geografie pro čtyřletá gymnázia a další typy SŠ. Vychází v novém, upraveném a doplněném vydání. Věnuje ...

Skladem - Kudrnáčova 1289, Turnov cena: 169 Kč 152 Kč

GEOGRAFIE 4 ČESKÁ REPUBLIKA PRO SŠ

GEOGRAFIE 4 ČESKÁ REPUBLIKA PRO SŠ

Kastner

Učebnice je závěrečnou částí ucelené řady. Ucelená čtyřdílná řada učebnic je koncipována podle učebních osnov čtyřletých gymnázií. Uplatní se ale i na ...

Skladem - Kudrnáčova 1289, Turnov cena: 165 Kč 149 Kč

HUDEBNÍ VÝCHOVA PRO GYMNÁZIA 1

HUDEBNÍ VÝCHOVA PRO GYMNÁZIA 1

Charalambidis,Císař,Hurník

Učebnice je první částí dvoudílného kompletu, jenž vychází z aktuálních osnov gymnázií. V promyšlené struktuře se věnuje vývoji hudby, nabízí náměty k ...

Skladem - Kudrnáčova 1289, Turnov cena: 135 Kč 122 Kč

CHEMIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

CHEMIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Banýr.Beneš.

Učebnice je určena pro všechny typy středních škol. V závěru jsou uvedeny funkční přehledy, tabulky a náměty na laboratorní práce. Má schvalovací dolo ...

Skladem - Kudrnáčova 1289, Turnov cena: 167 Kč 150 Kč

CHEMIE V KOSTCE PRO SŠ - 2. VYDÁNÍ

CHEMIE V KOSTCE PRO SŠ - 2. VYDÁNÍ

Kotlík Bohumír

Neváhejte a pořiďte si přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice chemie pro střední školy. Učebnice v novém a praktickém formát ...

Skladem - Kudrnáčova 1289, Turnov cena: 199 Kč 179 Kč

Obrázek není k dispozici

KOMUNIKACE A SLOH ČESKÝ JAZYK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Hoffmanová,Ježková,Vaňková

Skladem - Kudrnáčova 1289, Turnov cena: 219 Kč 197 Kč

KONTROLNÍ DIKTÁTY PRO SŠ

KONTROLNÍ DIKTÁTY PRO SŠ

Skladem - Kudrnáčova 1289, Turnov cena: 55 Kč 50 Kč

Počet knih na stránku

KNIŽNÍ ČTVRTEK podzim 2022
LILIPUTIN 359 Kč
Němec Jan přidat do košíku
NA DIVOKÉM VENKOVĚ 223 Kč
Grestenbergerová Eva přidat do košíku
PŘIJÍT ZA SVÍTÁNÍ 359 Kč
Cílek Václav přidat do košíku
ŠELMA 448 Kč
Šmehlík František přidat do košíku